NB (11.12.18)

Peberspray må sælges lovligt fra 01.01.19 med visse restriktioner. Endnu må peberspray dog ikke handles fra webshop, men der arbejdes på dette.

Handel med pebersprays er med visse restriktionen lovliggjort 01.01.19.

I flere omkringliggende lande er pebersprays lovlige uden restriktioner.

Når salg af pebersprays lovliggøres i Danmark så peberspray må sælges fra webshop, kan de købes via webshop fra denne side. Indtil videre anvendes domænet www.peberspray.dk som informationsside til borgerne bl.a.om farerne ved pebersprays, så unødig skade undgås.