STÆRKESTE NATURLIGT FOREKOMMENDE CHILLI ER MÅLT PÅ SCOVILLE SKALAEN. 19.02.17

Den amerikanske farmaceut Wilbur Scoville klassificerede i 1912 smagsstyrken af chilli efter Scoville skalaen. Styrken af chilli og peber skyldes stoffet capsaicin. Der er senere udviklet en laboratoriebaseret og mere anvendelig måleskala der stadig bærer hans navn, forkortet SHU (Scoville Heat Unit).

Den stærkeste naturligt voksende chilli er en Habanero vist neden for.


Der er nu som rekord målt 577.000 SHU i en Habanero. Styrken er afhængig af vækstforhold.

Den stærkeste kunstigt drivhusdyrkede chilli er Carolina Reaper HP22B, hvor den højeste enkeltstående SHU værdi er målt til 2.200.000.

Krydderpaprika har 0 – 100 SHU. Jalapenos, en ofte brugt stærk chilli til madlavning, har 2.500-10.000 SHU.
FÆNGSELSBETJENTE MED PEBERSPRAY I BÆLTET. 22.02.17

Fængselsbetjente har adgang til depot med peberspray, men justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har stillet lovforslag med henblik på at peberspray konsekvent skal bæres i bæltet som en fast bestanddel af fængselsbetjentenes udstyr.
DIREKTE FRA KØBENHAVNS POLITI:

INFORMATION OM BRUG AF PEBERSPRAY I POLITIET 10.03.17

Politiet må kun anvende peberspray med henblik på:
At afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person.
At afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred.
At afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg.
At afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom.
At sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres aktiv modstand.
At sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes uopsættelig, og anden mindre indgribende magtanvendelse skønnes åbentbar uegnet.
CAPSAICIN SOM KRÆFTMIDDEL 15.03.17

En forskergruppe på Nottingham University har demonstreret at capsaicin, det aktive middel i peberspray, har en hæmmende virkning på kræftceller. Capsaicin angriber kræftcellernes mitokondrier, der er kraftværket i cellerne. Forskergruppen arbejder henimod at kunne anvende capsaicin som kræftmedicin. 
CAPSAICIN VIRKER SMERTESTILLENDE 20.03.17

Institut for rationel farmakoterapi har godkendt capsaicin som smertestillende lægemiddel med navnet Qutenza. Det virker mod nervesmerter og anvendes i plasterform. Plasteret med det aktive lægemiddel capsaicin måler 14 x 20 cm og koster 3163,85,-. Der er ikke mulighed for tilskud.
FUGLE TÅLER CHILLI (CAPSAICIN) UDEN PROBLEMER 26.03.17

Amerikanske forskere har fundet ud af, hvorfor chili smager så utroligt stærkt. Det sørger for, at kun fugle spiser dem. Og fuglemaver ødelægger ikke frøene. Derved spredes de effektivt. Pattedyr, som mus og rotter, har derimod fordøjelsessystemer, der effektivt dræber frøene. Derfor duer de ikke som frøspredere.

ORDET CHILLI STAMMER FRA NAHUATL ET ÆLDGAMMELT MEXICANSK SPROG. 27.03.17


De uto-aztekiske sprog taltes ved Mexicos erobring i hele området mellem det moderne sydlige USA i nord og det sydlige Mellemamerika i syd, men sprogforskere mener at talere af disse sprog stammer fra det førstnævnte område hvorfra de har spredt sig sydpå. Særlig berømt blandt disse sprog er netop nahuatl, eller  aztekisk som det også kaldes, der er en tidlig dialekt der dels taltes i og omkring Mexico by, og dels tjente som lingua franca i det aztekiske imperium hvilket var årsagen til sprogets vide udbredelse ved erobringstidspunktet i 1521.

I næsten alle verdens sprog findes der ord som stammer fra Nahuatl. Dette skyldes især at en lang række planter og dyr som oprindeligt stammer fra Mexico, i dag kendes i det meste af verden. Chilli er nok der mest udbredte ord og i dag taler ca 1,4 mill. Nahuatl.


FLERE DANSKE UDBYDERER AF WEBHOTELLER ØNSKER IKKE WEBHANDEL MED PEBERSPRAY AF JURIDISKE ÅRSAGER. 19.04.17


Et rundspørge blandt 3 udbydere af webhoteller accepterer ikke handelsmodul til salg af peberspray. Årsagen er at man ikke ønsker at tage den juridiske risiko. Salg af peberspray og samarbejde om dette anses for og er ulovligt i Danmark.


STRAFFERAMMEN I FORBINDELSE MED PEBERSPRAY I DANMARK. 02.05.17


Efterfølgende angives størrelsesordenen af straf i forbindelse med peberspray. Ved besiddelse i hjemmet bøde 1400,- på offentligt område 3000,-  Ved anvendelse er der tale om vold der minimum giver betinget fængsel, men ofte vil der være tale om grov vold, hvor straffen vil ligge på 60 dages ubetinget fængsel i følge en dom i Østre Landsret fra 31. Maj 2010. 
ORNESPRAY ???  16.05.17


Lokalbetjentene i Lemvig er nærpoliti blandt 22.000 indbyggere og der er meget lav kriminalitet. Betjentene klarer efter sigende de urolige elementer med et stænk ornespray. Der er nok ikke så mange pebersvende.......
CENTREXION THERAPEUTICS, PAINKILLER. 05.07.17


Der er reporteret gode resultater af chilli baseret smertestillende medicin (CNTX-4975) mod smerter forårsaget af slidgigt i knæ. Endnu er medicinen ikke i handlen.
PEBERSPRAY TILLADES MÅSKE, 22.08.17


Partiet venstre er som det sidste blå parti indstillet på at tillade peberspray under vissse omstændigheder.
Der nævnes begrænsninger som: Alder over 18 år, ren straffeattest og anvendelse kun til selvforsvar i eget hjem.
Ændringen i partiets holdning er betinget i et folkeligt ønske om at peberspray skal lovliggøres til selvforsvar.
PEBERSPRAY TILLADES EFTER ALT AT DØMME OMKRING ÅRSSKIFTET 2018-2019, 24.01.2018.


Regeringen og DF som aktuelt har flertal planlægger at fremsætte lovforslag om tilladelse til peberspray i private hjem og til personer der er udsat for stalling på offentlig områder. Lovforslaget forventes fremsat i efteråret med formentlig ikrafttræden ved årsskiftet. Hermed vil denne hjemmeside skifte karakter til en webbutik med henblik på forhandling af peberspray.