Det tyder på at der er begrænset afsætning af peberspray fra jagtbutikker.

En nærmere undersøgelse af dette forhold er undervejs og vil blive publiceret på dette site.


Hans Henrik Strange-Vognsen


Indførslen af peberspray i Politiet betragtes som en succes. Politiet har undgået at bruge stærkere voldsmidler som knippel og pistol. Justitsministeren Søren Pape Poulsen stiller lovforslag vedrørende anvendelse af peberspray for fængselsbetjente. I Berlingske tidende, 1. sekt, lørdag den 18. februar side 23, støtter formand for fængsles forbundet Kim Østerbye forslaget, der bemærkelsesværdigt også støttes af Peter Vedel Kessing, seniorforsker ved institut for menneskerettigheder. Begrundelses er væsentligst forråelsen blandt de indsatte.

Carl Werner


 

Introduktion af et voldsmiddel som peberspray kan kun bidrage til en opadgående spiral, da peberspray vil blive imødegået af et voldsmiddel på et højere niveau. Dette taler imod frigivelse af peberspray.

Louise

Peberspray kan anvendes af alle og er et voldsmiddel, der neutraliserer en modstander i en periode, i princippet uden at efterlade fysiske mèn. Peberspray kan anvendes til både angreb og forsvar, men sættes mest i forbindelse med forsvar. Med peberspray som voldsmiddel er det muligt at forebygge alvorligere vold og kriminalitet.
Vil legalisering af peberspray øge eller nedsætte voldsniveauet/kriminaliteten/tryghedsniveauet i Danmark ?

Hans Henrik