Peberspray

Peberspray kan anvendes af alle og er et voldsmiddel, der neutraliserer en modstander i en periode, i princippet uden at efterlade fysiske mèn. Peberspray kan anvendes til både angreb og forsvar, men sættes mest i forbindelse med forsvar. Med peberspray som voldsmiddel er det muligt at forebygge alvorligere vold og kriminalitet.
Vil legalisering af peberspray øge eller nedsætte voldsniveauet/kriminaliteten/tryghedsniveauet i Danmark ?

Hans Henrik